W dniach 12-13.10.2023 Polska była gospodarzem cyklicznej imprezy organizowanej co roku w innym państwie Unii Europejskiej. Targi Europejskiej Giełdy Towarowej poświęcone były promocji i wymianie doświadczeń uczestników rynku zajmujących się obrotem zbożami, surowcami paszowymi  oraz innymi produktami rolnymi i ich pochodnymi na rynku międzynarodowym. Thegra Poland była Golden Partner wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny naszego stoiska.