W grudniu 2023 r. Członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym został Victor Theeuwes.